Digital konsult – hyr in er resurs

Varför hyra in en digital konsult?

När ni hyr en konsult inom digital marknadsföring så får ni exakt den hjälp ni behöver. Oavsett om ni behöver en webbredaktör, SEO specialist, social media manager, content specialist eller copywriter så får ni den kompetens som ni behöver just då.

Fördelen med att hyra in mig är att ni får en person med bred erfarenhet och kunskaper som alltid utgår från er affär. Att jobba med er potential är en förutsättning även när det gäller digital marknadsföring.

Fördelar med inhyrd konsult:

  • Behovsstyrt
  • Lägre kostnad
  • Mindre risker än med anställning
  • Interimskonsult
  • Bra för er som saknar kompetens inhouse
  • På plats en eller flera dagar/vecka
  • Utbildad och professionell med reducerade priser och snabba svar

Det kan t ex vara sökmotoroptimering, tekniska analyser, annonsering på Google och Facebook, uppdatering och optimering av er e-handel, e-postmarknadsföring, skriva texter eller något annat.

Smart lösning för er digitala marknadsföring

Oavsett storlek på företag och oavsett vilken bransch ni verkar inom så behöver ni arbeta strategiskt och långsiktigt med er digitala marknadsföring. Gör ni inte det så riskerar ni att era konkurrenter inte bara kommer ikapp er utan även springer förbi er.

Men det kan också vara problematiskt, svårt, tidskrävande och utmanande att anställa en person för att sköta om er digitala marknadsföring. En rekrytering är idag kostsam och tidskrävande, den tar också tid och energi från er vanliga och er dagliga verksamhet. T ex så måste ni inventera ert behov och då krävs ju insikter om vad ni behöver. När jag kommer in hos er så är det en av de sakerna som vi tillsammans tittar på – vad ni behöver och vilka förutsättningar som krävs för att nå era mål.

En rekrytering är idag kostsam och tidskrävande, den tar också tid och energi från er vanliga och er dagliga verksamhet. Genom att istället hyra in så försvinner de kostnader ni annars skulle ha, ni riskerar inte att få in fel kompetens, ni spar tiden och energin som ni annars skulle vara tvungna att lägga på det. Allt det sköter jag om – bra va?

Konsult som arbetar strategiskt och operativt

Jag arbetar operativt men jag utgår alltid från en strategi. Den sträcker sig ofta över en längre tidsperiod och jag bryter ner delarna i mindre delar och sätter mål efter det. På så sätt när man de delmål man satt upp och i slutändan det mer övergripande och strategiska målet för er verksamhet.

Ska ni lansera en ny site så är jag med er hela vägen – allt från konceptframtagning till det operativa arbetet sedan när siten är lanserad. Det ger er en lösning som ni kan känna er trygga med innan, under och efter lanseringen av hemsidan.

Att jobba med digital marknadsföring innebär att man jobbar långsiktigt. Det finns inga stora och snabba genvägar till optimal närvaro online gällande synligheten på Google. Sökmotoroptimering handlar om att hela tiden utveckla sin närvaro och att skapa engagerande innehåll. Du ska interagera med dina besökare, ta fram strategier baserat på olika analyser och så vidare.

Hyr in mig som er digitala specialist.

Ring mig idag så pratar vi om era behov, hur jag kan stötta er och även hjälpa er framåt med en mer hållbar lösning.

Hyr digital konsult Magnus Strandberg

Behovsstyrt

Det första jag gör i vår kontakt är att förstå era ambitioner, visioner och mål med er digitala marknadsföring. På så sätt börjar vi i rätt ända och kommer fokusera på rätt saker från start.

Vi kommer se några övergripande saker som är kopplade till era olika mål och utifrån det tar vi tillsammans fram en strategi som vi jobbar utefter. Denna följs sedan upp kontinuerligt – t ex en gång/vecka eller varannan vecka är mitt råd baserat på erfarenhet.

Få in kompetens

När ni hyr in mig som digital konsult så får ni in den kompetens som ni behöver. Att driva organisk trafik via Google idag är ett tidskrävande arbete som dessutom kräver en bredare kompetensgrund än tidigare.

Idag räcker det inte med att skriva en artikel på 600 ord som är SEO-optimerad för att ranka bra. Google och läsaren har helt andra krav idag och det gäller att förstå det.

Konsult på plats

Jag är på plats hos er utefter en överenskommen frekvens, oftast en, två dagar/vecka. Vid dessa tillfällen har vi även vår avstämning. Övrig tid jobbar jag operativt med det vi bestämt på våra avstämningar.

I och med att jag är på plats så bygger vi också på vår relation vilket är superviktigt i en affärsrelation, framförallt när det gäller marknadsföring av ert företag online. Det ger oss en stabilare grund att bygga vidare på och också ett mycket bra sätt för er att bredda er kompetens inom området.

Vad säger du – vill du veta mer om hur jag kan hjälpa er som inhyrd digital konsult?

Du kan även läsa mer om vad en sökmotorkonsult gör här.