Hyr konsult inom digital marknadsföring.

En konsult som ni hyr hjälper er med er digitala marknadsföring.

Som konsult kan jag hjälpa er med (bland annat):

SEO - synas på Google

Olika analyser

Google annonsering

Content

E-postmarknadsföring

Optimering av er e-handel

Fördelar med att hyra in en konsult är att det blir behovsstyrt till en lägre totalkostnad. Du får också mindre risker och större felxiblitet än med att anställa.
Jag agerar som om jag är anställd och en del av er - fast som konstult inom marknadsföring

Varför hyra in en konsult inom digital marknadsföring?

När ni hyr en konsult inom digital marknadsföring så får ni exakt den hjälp som ni behöver. Oavsett om ni behöver någon som sköter om er hemsida med allt vad det innebär, kommunicerar med era kunder på sociala medier, gör olika analyser för er närvaro online, eller kanske skriver texter/copy till era annonskampanjer så får ni den kompetens som ni behöver för stunden.

Fördelen med att hyra in mig är att ni får en person med bred erfarenhet och kunskaper som alltid utgår från er affär. Att jobba med affärsutveckling och se potential är en förutsättning även när det gäller digital marknadsföring.

Fördelar med inhyrd konsult:

  • Behovsstyrt
  • Lägre kostnad
  • Mindre risker än med anställning
  • Bra för er som saknar kompetens inhouse
  • På plats en eller flera dagar/vecka
  • Utbildad och professionell med reducerade priser och snabba svar

Det kan t ex vara sökmotoroptimering, tekniska analyser, annonsering på Google och Facebook, uppdatering och optimering av er e-handel, e-postmarknadsföring, skriva texter eller något annat.

Smart lösning för er digitala marknadsföring

Oavsett storlek på företag och oavsett vilken bransch ni verkar inom så behöver ni arbeta strategiskt och långsiktigt med er digtiala marknadsföring. Gör ni inte det så riskerar ni att era konkurrenter inte bara kommer ikapp er utan även springer förbi er.

Men det kan också vara problematiskt, svårt, tidskrävande och utmanande att anställa en person för att sköta om er digitala marknadsföring. Ni ska ta fram en kravprofil utifrån er verksamhet, ni ska ta fram vilka olika nyckelkompetenser som behövs (och kommer behövas i framtiden), arbetsuppgifter, investera i olika digital verktyg och hjälpmedel, investera i analysverktyg för det löpande arbetet och mycket mer. En rektyering är idag kostsam och tidskrävande, den tar också tid och energi från er vanliga och er dagliga verksamhet.

En rektyering är idag kostsam och tidskrävande, den tar också tid och energi från er vanliga och er dagliga verksamhet.

Genom att istället hyra in så försvinner alla de kostander ni annars skulle ha, ni riskerar inte att få in fel kompetens, ni spar tiden och energin som ni annars skulle vara tvungna att lägga på det. Allt det sköter jag om - bra va?

Konsult som arbetar strategiskt och operativt

Jag arbetar operativt men jag utgår alltid från en strategi. Den sträcker sig ofta över en längre tidsperiod och jag bryter ner delarna i mindre delar och sätter mål efter det. På så sätt när man de delmål man satt upp och i slutändan det mer övergripande och strategiska målet för er verksamhet.

Ska ni lansera en ny site så är jag med er hela vägen - allt från konceptframtagning till det operativa arbetet sedan när siten är lanserad. Det ger er en lösning som ni kan känna er trygga med innan, under och efter lanseringen av hemsidan.

Att jobba med digital marknadsföring innebär att man jobbar långsiktigt. Det finns inga stora och snabba genvägar till optimal närvaro online gällande synligheten på Google. Sökomotoroptimering handlar om att hela tiden utveckla sin närvaro, skapa engagerande content och annat innehåll, engagera sig med besökarna/kunderna, göra olika analyser på kontinuerlig basis, ta fram nya strategier baserat på affärsutveckling och er bransch.

Behovsstyrt

Det första jag gör i vår kontakt är att förstå era ambitioner, visioner och mål med er digitala marknadsföring. På så sätt börjar vi i rätt ända ocbh kommer fokusera på rätt saker från start.

Vi kommer se några övergripande saker som är kopplade till era olika mål och utifrån det tar vi tillsammans fram en strategi som vi jobbar utefter. Denna följs sedan upp kontinuerligt - t ex en gång/vecka eller varannan vecka är mitt råd baserat på erfarenhet.

Ett exempel – ska ni lansera en ny hemsida som en extern byrå producerar åt er så är det en rad saker som behöver kontrolleras. Detta hjälper jag er med och vi följer det i en action-list, balanslista så ingenting missas. Det är bara en fördel om ni har en separat part som analyserar byråns arbete med hemsidan – enbart i syfte att ni ska få det bästa.

Få in kompetens

När ni hyr in mig så får ni in den kompetens som ni behöver. Att driva organisk trafik via google idag är ett tidskrävande arbete som dessutom kräver en bredare kompetensgrund än tidigare.

Idag räcker det inte med att skriva en artikel på 600 ord som är seo-optimerad för att ranka bra. Google och läsaren har helt andra krav idag och det gäller här att förstå det, att se hur man kan drva ny trafik till ersite och också öka eran CTR (få besökaren att utföra något på siten).

Konsult på plats

Jag är på plats hos er utefter en överenskommen frekvens, oftast en, två dagar/vecka. Vid dessa tillfällen har vi även vår avstämning. I corona tider så bestämmer ni hur ni vill ha det. Övrig tid jobbar operativt med det vi bestämt på våra avstämningar.

I och med att jag är på plats så bygger vi också på vår relation vilket är superviktigt i en affärsrelation, framförallt när det gäller marknadsföring av ert företag online. Det ger oss en stabilare grund att bygga vidare på och också ett mycket bra sätt för er att bredda er kompetens inom området.

Vad säger du - vill du veta mer om hur jag kan hjälpa er som inhyrd konsult för marknadsföring?

Hjälp med er onlinemarknadsföring?

Jag hjälper er gärna med er onlinemarknadsföring.
Låt mig få ge er lite nya insikter och idéer över ett telefonsamtal - hör av er på: 033 - 799 14 70

Onlinemarknadsföring