Copywriting – en hyfsat bra guide.

Jag skulle kunna kalla det här för en komplett guide till copywriting 2024.
Men jag nöjer mig med hyfsat bra.

Om du är en av dem som letar efter mer trafik, fler leads, mer försäljning.

Då tror jag att du kommer gilla mina råd i den här guiden.

Vi kör!

Copywriting - en guide för dig

1. Vad är copywriting?

Man kan sammanfatta copywriting med att det är tekniken och sättet som gör att du med din text informerar, inspirerar och övertygar dina läsare.

I många fall så används copywriting för att öka konverteringar, försäljning och varumärkeskännedomen.

Copywiriting förekommer i flera olika format när det gäller onlinemarknadsföring. Du stöter även på det på olika plattformar som t ex annonser, bloginlägg, artiklar, sociala medier och kanske i en säljpitch.

Varför är copywriting viktigt?

Idag har vi massor med olika mediaformat som översköljer oss med olika budskap.

Så man kan ju fråga sig huruvida det fortfarande är viktigt med copywriting och på vilket sätt det gör skillnad idag.

Först vill jag bara konstatera att copwriting har en stor roll idag. Så har vi gjort det klart.

Här får du lite exempel på fördelar som du kan få av att skapa bra och tilltalande copywriting: 

 • Ökat engagemang på sociala medier
 • Fler personer som delar ditt innehåll på olika sätt
 • Få högre CTR, conversion rate på dina viktiga sidor, inlägg
 • Förbättra strukturen och uppbyggnaden av dina artiklar
 • Ökad förståelse för dina kunders, besökares önskemål och behov

Det gör att copywriting kan på ett relativt enkelt sätt förbättra och förstärka er marknadsföring.

Men copywriting är inte bara text i artiklar, på blogginlägg eller på hemsidor utan du kan också använda det i andra format som t ex: 

 • Meta descriptions på dina olika sidor på hemsidan
 • Videoskript
 • Pressmeddelanden
 • Er om oss sida
 • Outreach email
 • Inlägg i sociala medier
 • Intervju frågor i artiklar
 • Rubrikerna i blogginlägg, artiklar

Och mer.

Med vad gör en copywriter då?

En copywriter är en person som, logiskt, skriver texter större delen av sin arbetsdag. Men precis som med mycket annat så gör en copywriter mer än att bara skriva texter.

En bra och erfaren copywriter lägger rmycket av sin tid på att lära känna sina besökare och kunder. En annan viktig sak är att verkligen förstår hur produkten, tjänsten dem skriver om påverkar och kan hjälpa målgruppen.

Du känner igen det här redan om det är så att du redan skriver copy för dina egna produkter eller tjänster och då vet du hur det fungerar.

En viktig del är att lära dig hur din målgrupp tänker, reflkterar och vilka behov dem har men även vilka faror/nackdelar dem ser.

Hur blir man en bra copywriter?

Tid. Det behöver du

Det finns egentligen ingen formell utbildning som gör dig till en bra copywriter.

Förutom att lägga ner tid på att bli duktig behöver du bemästra dessa färdigheter (bland annat): 

 • Webb – copywriting
 • Vara övertygande
 • Innehållsstruktur (content structure)
 • Annonsering online
 • Meningsuppbyggnad
 • Grammatik och stavning

Återigen – för att du ska bli en bra copywriter så krävs det tid, tid och tid.

Men när du väl bemästrar det så är det en grymt bra egenskap att ha med sig vare sig du jobbar som copywriter eller inte.

Driver du eget företag som jag gör så kan du använda det för att förbättra din egen marknadsföring och öka din omsättning.

2. Kundfokuserat copy

Att få en kund eller läsare intresserad är själva nyckeln med copywriting. Men hur gör du det?

Du behöver förstå att du måste skriva på ett sätt som läsaren pratar, förstår.

Det bästa sättet att göra det på är genom att undersöka just det.

Du kan t ex: 

 • Kolla igenom olika forum på internet i ämnet.
 • Läs kundomdömen i ämnet så ser du hur kunder tänker.
 • Gör kundundersökningar frö att få reda på vad riktiga kunder tycker.
 • Gör intervjuer – men ställ frågor som är riktade till person och upplevelsen, då får du bra svar.
 • Sociala medier
 • Leta upp konkurrerande produkter
 • Leta upp och läs negativa omdömen
 • Lär dig av dem

Fördelen med intervjuer till exempel (om du kan använda det för din produkt) är att du kan ställa följdfrågor och på så sätt skapaen grym kundrelation.

3. Fängslande rubrik

Din rubrik är oerhört viktig. Den måste vara specifik och relevant. Med rubriken så ska du berätta exakt vad läsaren får ut av artikeln.

Men det finns olika sätt att göra det på och du kan också använda dig av andra saker i dina rubriker för att lyckas – t ex siffror.

Siffror gör att du skapar en känsla av att det viktigt, och att man måste agera nu.

En annan bra sak att använda sig av i rubriker är känslor och känslobeskrivningar. Med det menar jag att du ska använda dig av det jag kallar för förstärkelseord som t ex: 

 • Nu
 • Snabbt
 • Otroligt
 • Nytt
 • Misstag
 • Erbjudande

Men ett litet tips bara – gör det inte för mycket. Du vill inte överdriva så det slår åt andra hållet istället.

Använd ett eller max två av den här typen av ord i dina rubriker, det räcker.

Använd dig av FOMO – Fear Of Missing Out

Gör du det kan dina rubriker bli mycket mer kraftfulla. Tänk på att FOMO bara ska användas vid specifika tillfällen och det passar med andra ord inte alltid att använda dem.

FOMO skapar starka känslor hos mottagaren och ska bara användas i de fall och tillfällen det är rimligt. Ett exempel på det kan vara en rabattkampanj t ex.

WIFIM – Whats In It For Me?

Det är viktigt att du kommer ihåg det och har koll på det.

Alla som letar efter en tjänst, produkt eller information vill få svaret på frågan – vad får jag ut av det?

Många företag och siter har för mycket fokus på sig själva och hur duktiga dem är.

Tänk tvärtom istället – på vilket sätt kan ni hjälpa läsaren, besökaren? Hur kan dem öka sin omsättning eller spara tid och pengar på era tjänster, produkter?

Min startsida t ex har ”Onlinemarknadsföring för företag i Sverige.” som rubrik och som tagline ”få tips på hur ni kan synas bättre på Goiogle.” Den talar till besökaren istället för att skrika ut hur grym jag är.

4. Master the Lead

Din tagline är superviktig. Med tagline menas den första meningen med text förutom din rubrik.

Den har ett enda syfte – att inte bara fånga läsarens uppmärksamhet utan även att skapa behover av att läsa mer.

Du behöver hitta det som är aktuellt för just det sammanhanget som du skriver för, syftet med artikeln eller inlägget och vad du vill få ut av det.

Det finns några meningar som du kan använda dig av beroende på situation: 

 • Känner du igen det här…
 • Du vet känslan när…
 • Nya studier visar att…
 • Jag kämpade med [med vad det nu är] i [antal år] tills jag plötsligt…

Använd dig av vad man kallar för ”mini-stories”.

Du kan t ex använda dig av feedback du fått från en kund eller en läsare, t ex ”När vi började samarbeta med Magnus så fick vi en grymt bra service, bred kompetens och en person som verkligen leverar det han säger. Det bästa är att han inte säljer på oss sånt vi inte behöver.”

Komplettera din rubrik – också ett bra sätt att skriva din tagline/ingress på.

På så sätt knyter du ihop sammanhanget logiskt.

Håll din tagline kort

Oavsett vad du skriver så är det vikgti att du håller din tagline/ingress kort och innehållsrik på ett sätt som engagerar.

En riktlinje som en del håller sig till är 7-8 rader med text.

Jag tänker att varje situation är unik och ibland räcker det med 4 rader och andra tillfällen behöver du lite mer.

Det viktiga med din tagline/ingress är att du ska fånga och behålla uppmärksamheten hos läsaren, mottagaren.

5. Skriv din copy som du pratar

Här ger jag dig lite tips på hur du kan skriva intressant och grymt bra copy

Skriv som du pratar

Kan vara det bästa rådet jag ger dig.

Med det menar jag att du ska skriva naturligt precis som om du pratar med läsaren.

På så sätt så blir det enkelt att förstå, lätt att relatera till, roligt att läsa och frestande att dela ed andra.

En sak som jag gör när jag slriver längre texter är att jag läser det högt. Känns det då konstigt när jag läser det så skriver jag om det. Prova det.

Korta meningar

Korta meningar blir mer intressanta, det är bevisat.

Jag håller med men samtidigt så är det svårt.

Situationen får avgöra vad som fungerar bäst men ha med dig det i din planering av din copy, att kortare meningar ger mer stuns i innehållet.

Skriv för EN person

Enkelt sagt – använd du-form i din copy.

Det talar till alla.

Det är personligt.

Du skapar engagemang.

Vilket av dessa två exempel är mer naturligt skriven;

”Många människor kämpar med att gå ner i vikt. Dem har testat olika dieter och träningsformer. Men ingenting fungerar.”

Eller

”Om du läser det här så innebär det att du försöker gå ner i vikt. Du har testat olika dieter och träningsformer men ingenting har hittills fungerat för dig.”

Den här tekniken kan du applicera på alla typer av kunder och affärsrelationer – oavsett om det är B2C eller B2B.

6. Copywriting tekniker som fungerar

Det finns tekniker som du kan använda dig av som fungerar i de flesta tillfällen.

Det finns också mallar du kan använda dig av så spar du tid.

Subject line

Den ska sammanfatta innehållet men inte för mycket – läsaren ska ju läsa innehållet också.

I nyhetsbrev t ex så är det superviktigt med en bra subject line – annars öppnar man inte och läser det.

Attention grabbing tagline/lead

Den här ska väcka läsarens uppmärksamhet.

Den kommer också upp i förhandsvisningen i vissa mailprogram så den är viktigt ur flera aspekter.

Lesson as a story

Med det här menar jag att du ska få det att kännas som att ni är vänner och att ni pratar med varandra.

Ett bra sätt att göra det på är att bjuda på en sann story i ämnet.

(Glöm inte du-formen) – dela med dig av dina tips och erfarenheter i din copy.

Tydlig Call to action

Var inte rädd – berätta vad du vill att dina besökare ska göra.

Det är ok att göra det.

Oavsett vad, så var tydlig med det – ”köp här”, ”läs inlägget” eller ”Ring nu”.

Använd dig av PS

Tro det eller ej men ett PS i slutet i din kommunikation skapar en känsla av tillhörighet, samhörighet.Och det finns väldigt få personer som kan stå emot att läsa en PS

7. Avancerade copywriting tekniker

Låt oss ta del av lite mer avancerade tekniker som används av de bästa och mest erfarna copywriters i världen

Nej, jag inkluderar inte mig där. Men snart.

Använd dig av specifika siffertal, nummertal.

Med det menar jag att du ska skriva ut tal och siffror som inte är avrundade.

Till exempel så här:

 • 124,512
 • Av 1512 röstande så röstade 784 på förslag 1
 • 10,154,231

Det gör att du blir mer trovärdig då du visar på fakta och ses som mer påläst.

Selling ain´t telling

Prata inte OM din produkt eller tjänst.

Prata om vilken skillnad den kan göra och hur man kan dra nytta av den.

Gör det också tydligt på hemsidan vad den handlar om och vilka fördelar ni kan erbjuda.

Använd dina knappar på hemsidan

Att använda sig av olika knappar på hemsidan gör alla.

Men inte alla förstår hur viktigt det är med texten i knappen.

Undvik ”läs mer” – måste du använda det så använda en längre kontext som t ex ”Läs mer om annonsering på Google här!”.

Vill du att någon ska ladda ner en guide så skriv t ex ”Ladda ner guiden gratis” eller liknande.

Skapa associationer

De som är bäst i världen på copywriting, använder sig av det här.

Man kallar det för ”mental movies” och det man vill åstadkomma är att den som läser ska känna sympati och känna igen sig.

Du vill att dina läsare ska känna det du vill att den ska känna.

Minska prisbetydelsen

Det här är lite svårt att översätta från ”Reduce Price Objections”.

Men det handlar om att försöka få priset för något att framstå som mindre viktigt och mer tilltalande.

Exempel: 

 • ”För den lilla kostnaden av…”
 • ”Endast 50 kronor”
 • ”För ett litet tillägg på…”

Det skapar en känsla av det inte är en stor kostnad i sammanhanget och man får en bättre service, lösning eller vad det nu kan vara.

Använd testimonials och reviews på rätt sätt

Bigcommerce gjorde en undersökning som visade att kundomdömen och testimonials kan öka konverteringen, försäljningen med upp till 62%.

Om du använder dem på rätt sätt.

Ett enkelt sätt är att använda formeln: 

 • Före
 • Efter
 • Kan du rekommendera

På så sätt får du en beskrivning av en kunds situation före och efter vilket visar på vilken nytta din produkt eller tjänst har.

Den sista är ett bra verktyg som du kan använda dig av för att bli lite mer personlig.

Om någon rekommenderar något så blir det mer trovärdigt.