Branding – att skapa ett varumärke

Ett varumärke (Branding) är en av de viktigaste sakerna som alla företag oavsett bransch behöver jobba med och satsa på. Att skapa ett varumärke handlar om att skapa en identitet och en story – ni behöver branding.

Lyssna på artikeln istället!

Varför är branding viktigt?

Vi som är lite äldre (35+) känner säkerligen till företaget Kodak – ett företag som idag inte finns längre. Men när man fanns så var man störst och ALLA förknippade företaget med foton, kameror och annat som olika tillbehör till fotografering, framkallning av foton och kameror.

Kodak gjorde ett stort misstag och det var att inte haka på trenden med kamera i mobiltelefonerna – man trodde inte på det helt enkelt. Pang – borta och raderade för all framtid på den globala företagskartan.

För mig betyder varumärke känslorna, relationen, associationerna och annat som du tänker på när du tänker på ett företag. För att du enklare ska förstå vad jag menar så tänk på ditt favoritföretag inom valfri bransch – vi kan ta nakd.com som exempel. Stäng ögonen och blunda och tänk bort allt fysiskt som du förknippar med NAKD som t ex butiker. Vilken känsla får du? Vilken emotionell nivå hamnar du på nu?

Förstår du nu vad jag menar? Det är det här som är branding det man menar med att bygga ett varumärke.

Branding – bygg förtroende

Branding handlar till stor del om att bygga förtroende och att skapa en relation med sin målgrupp. Det här förtroendet bygger du och skapar du genom att ha med det i allting som ditt företag gör. Det handlar om allt från hur ni tar emot en intresserad person vid första kontakten med er (oavsett om det är i en butik, via mail, telefon eller på något annat sätt).

Det är viktigt att ni har en röd tråd i er kommunikationsplan och att alla era medarbetare är införstådda med det och även interagerar i kommunikationsplanen på olika nivåer. Om jag som intresserad kund får ett tråkigt generellt svar på min första mailkontakt med ditt företag så har ni från början visat att jag inte är viktigt för er. Det är så lätt att göra fel i sin kommunikation men det kan få oerhörda konsekvenser för ditt företag som kan ta lång tid att vända på igen.

Lev upp till era löften

All kommunikation och all branding kommer ner till en enda slutpunkt – lev upp till det ni säger. Påstår ni att varje kund är lika viktig för Er så visa det i er kommunikation också. Svara snabbat, var genuint intresserade i vad personen verkligen vill och ge också den återkoppling ni själva önskar få.

Snabba frågor för att testa er själva:

– Jag vill att alla våra kunder ska känna (fyll i själv) när de tänker på oss som företag.
– Vi får återkommande kunder för vi lovar (fyll i själv) och vi håller det vi lovar.
– Det viktigaste för oss som företag är (fyll i själv) och det är det för att (fyll i själv)

Men vad är Branding?

Branding ska hjälpa er att kommunicera med/till era kunder. Det ska hjälpa personer att enkelt känna till, gilla och få förtroende för ert företag – det i sin tur leder till snabbare och mer frekventa/återkommande köpbeslut.

Ditt varumärke/brand är vad du lovar dina kunder. Ert varumärke:

• berättar för potentiella kunder vad dem kan förvänta sig från era tjänster, produkter, era anställda med mera
• är sätten ni skapar associationer med era kunder och vilken bild ni vill man ska få av er
• är sprunget från vilka ni är och hur ni vill uppfattas av andra
• skiljer era produkter från era konkurrenters trots att det är samma produkt. Varför trod du iPhone är så populära?

Jeff Bezos säger det ganska bra tycker jag: ”Your brand is what other people say about you when you´re not in the room” (ditt varumärke är vad andra säger om dig när du inte är där).

Fördelar med Branding?

Med korrekt Branding och kommunikation så får era kunder en anledning att välja er framför andra och framförallt att återkomma till er istället för att byta ut er mot någon av era konkurrenter.

Branding och kommunikation hjälper er med:

• att få nya kunder och affärer
• igenkännande och associeringar
• att öka värdet för ert företag (inte bara det ekonomiska värdet)
• att skapa förtroende
• ökar era medarbetares stolthet och gör dem också mer nöjda

Brand positioning

Brand positioning handlar om hur ni med hjälp av kommunikation och marknadsföring själva skapar den bild som ni vill att man ska ha av er. Själva syftet med det är ju såklart att hjälpa kunder och potentiella kunder vilka produkter och tjänster ni erbjuder och hur ni särskiljer er från era konkurrenter.

Några sätt som du skulle kunna använda brand positioning på för ert företag:

• Produkten – vem är produkten till för? Är den speciellt anpassad för en viss målgrupp? Kan vem som helst använda den utan några förkunskaper?
• Namnet – är namnet på ditt företag eller dina produkter roliga eller utmanande? Är namnet inbjudande? Vilken känsla skapar namnet?
• Priset – hur är er prissättning för produkten? Är den exklusiv eller ekonomisk? Är den för flera eller en person?
• Visuell identitet – är varumärkets färgstarkt och inte avskrämmande? Ljust? Mörkt? Tilltalande?
• Kommunikationsstilen – hur kommunicerar du med din publik och målgrupp? Är du lärorik och seriös i din framtoning?
Kommunicerar du vänligt och avslappnat? Kommunikationen är avgörande så gå varsamt fram och följ planen.

Mina sista tankar om Branding

Branding handlar om hur du förvandlar ditt företagsnamn till något värdefullt. Det innebär allt som du gör i kommunikation med eller till din målgrupp, dina kunder – ditt mål ska vara att kunderna känner som du gör för ditt företag och varumärke.

Lyckas du med din branding så kommer det hjälpa dig med dina övriga marknadsföringsaktiviteter och säljaktiviteter. Fokusera på att bygga ditt varumärke och ge dina kunder det som dem förväntar sig som minst – överträffa deras förväntningar i allting du gör så blir ditt brand synonymt med det du vill att det ska vara.

Tack för att du läst,
Magnus