Google Ads – Annonsera på Google

Annonsera med hjälp av Google Ads är väldigt effektivt om du gör det på rätt sätt. Den stora fördelen med annonser på Google är att du driver rätt trafik till din hemsida.

Google Ads annonsering

Hur gör man för att lyckas med sin annonsering på Google?

Att annonsera på Google för sin hemsida eller företag kan ge dig enormt bra avkastning på investerade pengar. Gör ni på rätt sätt och når rätt målgrupp så kommer det ge er mer intäkter, fler kunder och en högre avkastning som i slutändan ger er bättre lönsamhet.

Hur fungerar Google Ads?

Google Ads är alltså Googles annonseringsverktyg och innebär att man visar annonser i t ex olika sökresultat. Att annonsera på Google är effektivt och jag tycker man ska se det som en försäljningskanal snarare än en kanal för marknadsföring.

För det driver den trafiken som du önskar rakt in till den plats om du själv vill – bättre förutsättningar för att lyckas med sin försäljning t ex finns inte.

En riktigt bra sak med Google Ads är att du inte behöver gissa dig fram när du annonserar – med sitt intuitiva verktyg har du all fakta du kommer behöva för att lyckas med din annonsering på Google.

Hur ska man arbeta med Google Ads?

För att få ut så mycket som möjligt av sin annonsering på Google så bör man följa några steg.

Sökordsanalysen

En sökordsanalys ger er kunskap och insikter om söktrender och vilken trafik som kommer ge er mest tillbaka på investeringen.

Här ska man kolla vilka ord som bäst stämmer överens med det man vill annonsera för, vilken konkurrens det är och även hur dem olika sökprofilerna ser ut. Utifrån sin sökordsanalys så ska man bestämma vilka sökord som är aktuella.

Struktur för dina kampanjer

När man har gjort sin sökordsanalys så ska man titta in på vilken typ av struktur man vill ha på sin kampanj. Gör man det på rätt sätt så får man en tydlig och rak koppling mellan sökord, landningssidor och dem olika annonserna. Genom det så får man möjlighet till kontroll på kostnader, intäkter, tidpunkter för när annonserna ska visas samt vilken trafik det är.

Att göra en korrekt uppsättning av dina kampanjer ska ta tid och ska inte vara någonting som man tar fram snabbt. Tänk på att det är viktigt för resultatet att man från början vet målgrupp, sökord, beteenden och så vidare.

Annonserna

Efter att man är klar med sin kampanjstruktur så är det dags att ta fram annonser som konverterar. Eftersom att du betalar per klick så är det också viktigt att det blir rätt trafik som kommer in din landningssida. En annons ska tas fram dynamiskt och ska optimeras med mål i optimal lönsamhet.

Löpande optimering av dina Google annonser

Det är viktigt att hela tiden optimera sina annonser på löpande basis – allt för att få så bra konverteringar som möjligt. Man ska gå igenom olika saker som t ex negativa sökord (för att få bort trafik som inte är lönsam), olika budnivåer, testa olika landningssidor och testa nya sökord.

Uppföljning, rapportering

Följ upp, analysera och rapportera/dokumentera på löpande basis. Utifrån det så ser man också vilka steg som man behöver ta framåt för att lyckas mer med sin annonsering.

5 tips för att lyckas med Google Ads

Sökorden

Vilka sökord ska man egentligen satsa på och använda i sin kampanj.

Man ska alltid utgå från sin egen verksamhet och identifiera på vilka varor och tjänster som ni erbjduer och som ni vill annonsera för. Vissa av era produkter eller tjänster är kanske populära (eller heta som jag säger) eller så kanske ni har en säsongsbetonad verksamhet.

Man ska alltid använda sig av Google olika verktyg och hjälpmedel som finns inbyggda i Google Ads. Ett av dem är sökordsplaneraren. Det ger er en insikt om hur många som söker på en viss sökfras eller sökord. Du ser ockå hur stor konkurrensen är för just dem sökfraerna, sökorden som ni är intresserade av. Mitt guldtips är att kombinera det med Google trends där du ser vilka sökfraser och sökord som är populära över tid och hur det ser ut över året för dina sökord. Det ger er alltså bra information och fakta på när ni ska satsa på vilket sökord för er annonsering. Verktyget kan även användas till att skapa nytt innnehäll för SEO.

Anpassad budget

Att annonsera på Google passar i stort sett alla företag och verksamheter oavsett budget. Är ni ett mindre företag så ska ni satsa på mer specifika sökord som ger er mer trafik från rätt målgrupp till en bra och effektiv kostnad. Är ni ett större företag med en bred verksamhet så ska ni satsa på både generella och specifika sökord, sökfraser. Det ger er en bredd som matchar ert företags erbjudande och verksamhet.

Genom att först hitta ”rätt” sökord för respektive kampanj ger er en budget som är anpassad för det som ni vill annonsera för. ni betalar en mer korrekt summa för dem leads ni får.

Tänk på landningssidan som man kommer till

En sak som många missar med sin google annonsering är att man inte anpassar den sida man kommer till när man klickat på annonsen – den så kallade landnngssidan.

För att er kampanj ska få det resultat som ni förväntar er och som ni vill få ut av annonsering så är det viktigt med en sida som tar hand om besökaren på ett bra sätt. Det handlar om olika saker beroende på vad ni annonsera för.

Har ni en kampanj som t ex riktar sig till att få personer (eller företag) intresserade av en tjänst ni erbjuder så vill ni t ex ha ett enkelt formulär på sidan man kommer till.Utöver det så är det i det exemplet också viktigt med att beskriva fördelarna med just er tjänst jämfört med era konkurrenter. Lyft fram era styrkor och varför man ska välja er.

Analysera utfallet av annonskampanjen

När man annonserar på Google är det viktigt med att mäta och följa upp hur det går. Analysera erat utfall på veckobasis så det kan vara stora variationer eftersom det är snabba förändringar idag.

Ni kan enkelt följa era besökares beteende i Google Analytics och den informationen ni får där kan ni enkelt använda för att optimera dina annonser ytterligare och även få nya insikter på andra kampkanjer som ni kan starta.

Anpassade annonser

Annonserna som ni vill använda i er kampanj är superviktiga och ni behöver tänka på några saker när ni skapar dem.
Bland annat är det viktigt att:

– annonserna innehåller någon form av uppmaning och att den är tydlig. Det kan t ex vara ”Få kostnadsfri offert” eller ”Köp våra snygga träningsskor på rea”

Ni måste fånga uppmärksamheten hos den som söker på ett bra sätt och att locka med ett bra erbjudande är alltid positivt.

– vara unika med erat erbjudande. Varför ska man välja er och inte era konkurrenter? Fundera på det då det är jätteviktigt.

– vara kreativ. Den här punkten tycker jag många gånger är den absolut viktigaste. Tänk efter själv – klickar du på en annons som är som alla andra eller klickar du på en annons som sticker ut?

Genom att vara kreativ, att utmana och göra annonserna med en liten touch ”glimten i ögat” så har ni ökat era chanser markant till ett bra resultat.

Läs även mer om SEO.